MenuMenu
KONFERENCJA DWORCE
OPIS

Adam Musiał, Dyrektor, Dorota Markiewicz, Zastępca Dyrektora, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

OPIS

Adam Musiał, Dyrektor, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

OPIS

Adam Przybyło, Prezes, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, wręczenie certyfikatu firmie Bireta - Eliza Stypińska

OPIS

Atsushi Sakai - Zastępca Dyrektora Biura Europejskiego Japan East Railways

OPIS

Barbara Boczkowska - Naczelnik, Biuro Infrastruktury Pasażerskiej, PKP PLK SA

OPIS

David Blahoš - SŽDC s.o. (zarządca czeskiej infrastruktury kolejowej)

OPIS

Gala Jubileuszowa Kolei Wielkopolksich

OPIS

Grzegorz Pilecki - Departament Praw Pasażerów - Urząd Transportu Kolejowego

OPIS

Jadvyga Burak - Chief engineer of Rail Baltica Project Directorate - JSC Lithuanian Railways

OPIS

Jurand Nowak laureat konkursu, Politechnika Śląska - Katedra Transportu Kolejowego

OPIS

Leszek Samiński, Koordynator Projektów NOVATEL Sp. z o.o.

OPIS

Maciej Lignowski - Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

OPIS

Marek Michalski, Członek Zarządu, PKP SA

OPIS

Marek Nitkowski, Członek Zarzadu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

OPIS

Michał Piechulek, Dyrektor, BKT Elektronik

OPIS

Paul Van Doninck - Business Development Strategy, Stations - JERNHUSEN

OPIS

Piotr Zieliński - nadkomisarz, zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji

OPIS

Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

OPIS

Valdas Mikelionis - Deputy Director of Railway Infrastructure Directorate - JSC Lithuanian Railways

OPIS

Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp.z o.o.

OPIS

Wojciech Jankowiak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ